Mät avstånd på kartan

Tryck på startpunkt.
Tryck på etapper.
Ta bort den senaste punkten med knappen Ta bort punkt.
Du kan flytta punkter genom att dra.

Uppmätt totalavstånd

Välkommen till Trimble-karttjänst!

Flera alternativ till kartvyn finns i menyn.

Namn
Förklaring
Bredd
URL-länk för mer information
Bildlänk
Gatunamn
Adressnummer
Sökklass
Namn
Förklaring
URL-länk för mer information
Bilden
Planbestämmelser